Ostosopimuksen ehdot
Viimeksi päivitetty: 16. huhtikuuta 2021

Manta5:n maailmanlaajuinen takuu

Tämä Manta5:n rajoitettu takuu ("takuu") on vapaaehtoinen valmistajan takuu, jonka myöntää Manta5 LP, uusiseelantilainen
kommandiittiyhtiö (kommandaattiyhtiön numero 2592602), joka toimii pääkumppaninsa Bright Spark Innovations GP Limitedin, uusiseelantilaisen yhtiön (yritysnumero 4749042) kautta. ("Manta5"). Tämä takuu koskee alla lueteltuja tuotteita. Lailliset oikeutesi ostajana voivat vaihdella maan tai lainkäyttöalueen mukaan. Tämä takuu ei vaikuta näihin oikeuksiin.

Ennen kuin käytät tuotetta, lue kaikki Manta5:n "Tuotemateriaalit", mukaan lukien rajoituksetta käyttöoppaat,
turvallisuusohjeet, tekniset tiedot, koulutusvideot,
sosiaalisen median viestit ja Manta5:n tai sen valtuutettujen edustajien
palveluviestintä. Manta5 Suomi Oy rekisteröi tuotteesi oston yhteydessä osoitteessa www.manta5.com, koska sen avulla Manta5 voi tarjota parempaa palvelua tulevaisuudessa.

Manta5 takaa asianmukaisina kattavuusjaksoina, että kantosiipialus on vapaa materiaali- ja valmistusvirheistä normaalissa käytössä Manta5:n tuotemateriaalien mukaisesti.


Mitä katetaan?

Takuuajat alkavat toimituspäivästä ja vaihtelevat tuotteiden välillä alla kuvatulla tavalla. Seuraavat tuotteet kuuluvat takuun piiriin:

2 vuoden takuu Manta5 kantosiipialusten rungoille.
1 vuoden takuu Manta5 Hydrofoiler kelluntamoduuleille ja voimansiirron komponenteille, mukaan lukien
moottorit, vaihteistot, vetoakselit, potkurit ja kelluntamoduulit.
Manta5 Hydrofoiler-akut,1 vuoden takuu tai jopa 250 latauskertaa sen mukaan, kumpi täyttyy ensin.

Tosite alkuperäisestä vähittäiskaupan ostosta on esitettävä tämän takuun mukaista reklamaatiota
tehtäessä. Huomaa, että jos tuote ei enää ole alkuperäisen omistajan omistuksessa, jäljellä oleva takuuaika (jos sellainen on) siirretään toiselle
omistajalle edellyttäen, että todiste alkuperäisestä vähittäiskaupan ostosta esitetään reklamaation yhteydessä.


Mitä ei kata?

Tämä takuu raukeaa seuraavissa olosuhteissa: Kantosiipialuksen väärä käyttö, mukaan lukien liiallinen tai muu epätavallinen käyttö. Törmäys tai tulipalo, joka johtuu muista kuin valmistusprosesseista. Käytöstä vaarallisissa paikoissa tai vaarallisissa olosuhteissa. Vauriot tai viat, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksesta, lastaamisesta, purkamisesta, putoamisesta, poissa vedestä käsittelystä tai sopimattomasta varastoinnista, mukaan lukien rajoituksetta vauriot tai viat, jotka aiheutuvat altistumisesta tuotemateriaaleissa mainituille lämpötiloille. Tuotteeseen tehty muutos ilman Manta5-hyväksyntää. Virheellinen huolto tai huolto (mukaan lukien tuotemateriaalien noudattamatta jättäminen tuotetta huollettaessa tai huollettaessa), virheellinen muutos, virheellinen kokoonpano ja/tai tuotteen kanssa yhteensopimattomien osien, lisävarusteiden tai ohjelmistojen käyttö. Kuluminen. Jopa oikein huollettuna jotkin osat kuluvat lopulta ja vaativat vaihtoa (kuten ketjurenkaat, ketjut, öljyt, laakerit jne.). Samoin maali ja pyörägrafiikka voivat naarmuuntuanormaalin käytön seurauksena. Tämä takuu ei kata kulumisesta vaurioituneita osia. Jos sarjanumero on poistettu tai turmeltunut. Varaosien värien yhteensopivuus ei sisälly tähän takuuseen. Tämä takuu ei kata kantosiipialuksen mukana toimitettuja tai myöhemmin asennettuja ohjelmistoja tai asiakkaan tietojen menetystä.


Kuinka tehdä vaatimus

Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Manta5-jälleenmyyjään Manta5 Suomi Oy reklamaation tekemiseksi. Jos pätevä takuuvaatimus esitetään, Manta5 voi joko korjata tuotteen tai vaihtaa sen vastaavaan tuotteeseen.

Tätä takuuta säätelevät Uuden-Seelannin lait. Kaikissa käännöksissä takuun englanninkielinen versio on ensisijainen. Kiistatapauksissa osapuolet alistuvat peruuttamattomasti Uuden-Seelannin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.


Manta5:n myyntiehdot

1. Ehtojen soveltaminen
Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Manta5 Suomi Oy:n kanssa tekemiisi Manta5 Tuotteiden tilauksiin tai ostoihin (kuten nämä ehdot on määritelty alla). Tilaamalla tuotteita hyväksyt nämä ehdot.

2. Muutokset
1. Manta5.com voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa päivittämällä ne verkkosivustolla. Manta5 Suomi Oy päivittää ehdot tämän

mukaisesti. Ellei toisin mainita, muutokset tulevat voimaan välittömästi. Ehtojen muutos ei koske Tuotteita, jotka on tilattu ennen Muutoksen
päivämäärää.
2. Nämä ehdot on päivitetty viimeksi 16. huhtikuuta 2021.


3. Määritelmät
1. "Toimitusalue" tarkoittaa soveltuvin osin esimerkiksi Amerikan yhdysvaltoja, Iso-Britanniaa tai Euroopan unionia.
2. "Arvioitu toimituspäivä" tarkoittaa arvioitua toimituspäivää Tuotteille, jotka on ajoittain määritetty Verkkosivustolla, mikä myöntää, että lopullinen toimituspäivä voi muuttua näiden ehtojen mukaisesti.
3. "Siipipyörä" tarkoittaa Manta5:n suunnittelemaa ja valmistamaa kantosiipipyörää, joka on ostettavissa Manta5 Suomi Oy:n kautta.
4. "Tappio" sisältää voittojen, säästöjen, tulojen tai tietojen menetyksen ja kaikki muut vaateet, vahingot, menetykset, vastuut ja kustannukset, mukaan lukien asianajajan ja oman asiakkaan oikeudenkäyntikulut.
5. "Manta5" tarkoittaa Manta5 LP:tä, uusiseelantilaista kommandiittiyhtiötä (kommandaattiyhtiön numero 2592602), joka toimii pääkumppaninsa Bright Spark Innovations GP Limitedin kautta, joka on uusiseelantilainen yhtiö (yritysnumero 4749042). ”Manta5 Suomi Oy” on maahantuoja Suomessa, joka noudattaa Manta5 määräämiä ehtoja.
6. "Verot" tarkoittaa kaikkia sovellettavia veroja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: liittovaltion ja osavaltion verot, tavara- ja palveluverot ja arvonlisäverot, mutta ei nettotulomme veroa.
7. "Ehdot" tarkoittaa näitä Manta5:n ja Manta5 Suomi Oy:n myyntiehtoja.
8. "Kolmannen osapuolen maksut" tarkoittavat mitä tahansa maksuja, joita kolmannet osapuolet veloittavat tapahtumastasi, mukaan lukien verot, tullit tai muut valtion viraston määräämät velat (mukaan lukien tullimaksut), luottokorttitapahtumamaksut ja valuuttamuunnosmaksut, toimituskulut, vakuutus- ja käsittelykulut.
9. "Verkkosivusto" tarkoittaa Manta5-verkkosivustoa osoitteessa manta5.com ja manta5.fi sivustoja.

4. Sopimus
1. Myytyihin tuotteisiin sovelletaan näitä ehtoja.
2. Ymmärrät ja hyväksyt, että yhdelläkään Manta5:n johtajalla, työntekijällä tai myyjällä ei ole valtuuksia antaa lausuntoja näiden ehtojen vastaisesti.

5. Tilaukset
Kun tilaat tuotteita Manta5 Suomi Oy:ltä: vahvistat, että olet vähintään 18-vuotias tai oikeustoimikelpoinen yritys; sinulla on laillinen oikeus ostaa kyseiset tuotteet; ja sinua sitovat nämä ehdot kyseiseen tilaukseen liittyen, edellyttäen, että hyväksymme tilauksen; Manta5 hyväksyy tilauksesi, kun Manta5 lähettää sinulle vahvistussähköpostin tilauksesi vastaanottamisesta; ja et saa peruuttaa tai muuttaa Manta5:n hyväksymiä tilauksia kokonaan tai osittain ilman Manta5:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Manta5 Suomi Oy toimii Manta5 emoyhtiön sääntöjen mukaan. Manta5 Uusiseelanti pidättää lopullisen oikeuden hyväksyä tai hylätä tilauksesi kokonaan tai osittain tai muuttaa tai peruuttaa mitä tahansa tilausta, jonka Manta5 on hyväksynyt kokonaan tai osittain milloin tahansa ennen Tuotteiden lähettämistä mistä tahansasyystä, mukaan lukien rajoituksetta Tuotteiden puuttuminen, virhe hinnassa
tai Tuotteen kuvauksessa Verkkosivustolla, virhe tilauksessasi tai Manta5 ei saa maksua kokonaisuudessaan. Jos Manta5 peruuttaa tilauksen
kokonaan tai osittain sen jälkeen, kun se on hyväksynyt sen, Manta5 ilmoittaa sinulle peruutuksesta sähköpostitse ja palauttaa maksusi kohdan 6.6a mukaisesti, mutta sillä ei ole muita tilaukseen liittyviä velvoitteita sinua kohtaan ( tai tilauksen peruutettu osa, tapauksen mukaan).

6. Hinta ja maksu
1. Tuotteiden hinta näytetään, kun teet tilauksesi manta5.fi tai Manta5 Suomi Oy:n kanssa.

2. Manta5 Suomi Oy tarjoaa myös rahoitus ja leasing vaihtoehtija yrityksille. Kun rahoituspäätös on valmis ja ostajan ja myyjän
hyväksymä, tuotteet voidaan toimittaa. Rahoitusyhtiön kulut jäävät kokonaisuudessaan ostajan kustannukselle. Leasingyhtiö vaatii
irtainvakuutustodisuksen.

3. Suorassa ostossa käytäntö on 50% varausmaksu ja 50% ennen toimitusta, jolloin tuote ’rekisteröidään’ ostajalle takuun alkamiseksi.

4. Tuote tulee maksaa kokonaisuudessaan ennen toimitusta, ellei toisin ole sovittu.

5. Olet vastuussa kaikista kolmannen osapuolen maksuista, jotka aiheutuvat hinnan tai hinnan jonkin osan maksamisesta, mukaan lukien,
mutta ei rajoittuen, tapahtumamaksut ja luottokorttimaksut. Tuote on Manta5 Suomi Oy:n omaisuutta, kunnes se on täysin maksettu.

6. Manta5 palauttaa sinulle Tuotteiden hinnan, pois lukien kolmannen osapuolen veloitukset, vain: 0. jos Manta5 on saanut sinulta maksun tilauksesta, jota Manta5 ei hyväksy tai jonka se peruuttaa; 1. kohtien 5.2 ja 7.2 mukaisesti; tai lain edellyttämällä tavalla.

7. Manta5 maksaa kaikki Manta5:n maksamat summat sinulle hyvittämällä tiliä, jolta maksu suoritettiin.

8. Manta5 voi periä sinulta kaikki tappiot, jotka Manta5 on aiheuttanut epäonnistumisesi seurauksena: 0. ottaa toimituksen vastaan, kun Tavarat toimitetaan sinulle, tai noutaa Tavarat, kun Tavarat asetetaan saatavillesi noutoa varten, mukaan lukien mahdolliset varastointikulut; tai 1. maksaa minkä tahansa summan, joka sinun on maksettava näiden ehtojen mukaisesti, mukaan lukien mahdolliset velan perintäkulut.

7. Peruutus- ja hyvityskäytäntö
1. Ei peruutuksia tai muutoksia. Et voi peruuttaa tilaustasi tai irtisanoa tätä sopimusta maksun suorittamisen jälkeen.

2. BtoC kaupassa avaamattomien, käyttämättömien kantosiipialusten palautukset/palautukset hyväksytään 15 päivän sisällä toimituksesta. Avoimet tai käytetyt laitteet eivät ole palautuskelpoisia. Kaikki toimituskulut sekä tapahtuma- ja käsittelymaksut ovat sinun kustannuksellasi.

8. Toimitus
1. Arvioitu toimituspäivä voi muuttua. Manta5 Suomi Oy pyrkii ilmoittamaan sinulle ajoissa, mutta ei ole vastuussa virheellisistä tiedoista.

2. Toimitusalue määräytyy tilauksessasi määritetyn laskutusosoitteen tai toimitusosoitteen mukaan.

3. Toimitus tulee tehdä toimitusalueella olevaan osoitteeseen.

4. Sinä maksat kaikki toimituskulut, ellei toisin ole sovittu. Manta5 Suomi Oy ilmoittaa sinulle toimituskulut tilauslomakkeessa. Toimituskulut sisältävät kuljetusvakuutuksen.

5. Lähetys- tai toimituspäivämäärät on ilmoitettu hyvässä uskossa, mutta niitä ei pidä käsitellä myynnin ehtona. Manta5 Suomi Oy ei
ole vastuussa ilmoitetun lähetys- tai toimitusajan laiminlyönnistä, eikä mikään tällainen epäonnistuminen vaikuta velvollisuuteesi maksaa tuotteista.

6. Jos pyydät Manta5 Suomi Oy:tä toimittamaan Tuotteet toiselle henkilölle tai antamaan toisen henkilön noutaa Tuotteet tai jos joku
muu henkilö kuin sinä ottaa Tuotteet haltuunsa pyytämässäsi toimitusosoitteessa, tämä henkilö ottaa Tuotteet haltuunsa edustajanasi ja
pysyt täysin vastuussa näiden ehtojen mukaisesti.

7. Kohdan 8.8 mukaisesti Tuotteet lähetetään Incoterms 2020 -toimitusehtojen mukaisesti, jotka on määritetty Manta5:n kohdan 5.1c
mukaisesti antamassa tilausvahvistuksessa, ja tuotteisiin liittyvä riski siirtyy sinulle näin määriteltyjen Incoterms 2020 -toimitusehtojen mukaisesti. ja kohta 8.6. Jos Manta5 Suomi Oy lähettää tuotteita sinulle ja Tuotteet
katoavat tai vahingoittuvat kuljetuksen aikana, ota yhteyttä info@manta5.fi

8. Tuotteiden omistusoikeus siirtyy sinulle: 0. Tuotteiden toimittaminen ilmoittamaasi toimitusosoitteeseesi näiden ehtojen mukaisesti (riippumatta siitä, otatko toimituksen vastaan) ja vastaanotettu täysi maksu; tai 1. sinun tai edustajasi noutaa tuotteet näiden ehtojen mukaisesti ja saatu täysi maksu.

9. Kokoonpano
1. Kantosiipialuksia ei toimiteta täysin koottuna, ja ne edellyttävät toimituksen yhteydessä jonkin verrankokoonpanoa. Kokoamisohjeet toimitetaan jokaisen tilauksen mukana. Manta5 Suomi Oy ei ole vastuussa mistään vammoista, vaurioista tai kuolemantapauksista, jotka johtuvat virheellisestä tai huolimattomasta asennuksesta, säädöstä tai tarkastuksesta ennen kantosiipialuksen käyttöä.

10. Tietosuojakäytäntö
1. Kun annat henkilötietoja Manta5 Suomi Oy:lle, Suomen tietosuojalakeja ja takuutiedot Manta5 noudattaa tietosuojakäytäntöä osoitteessa https://manta5.com/legal , New Zealand Privacy Act 2020 -lakia ja kaikkia muita sovellettavia tietosuoja-ja tietosuojalakeja.

11. Takuut
1. Katso Tuotteen mukana tuleva kirjallinen takuumme, joka on saatavilla verkkosivustolla ("Tuotteen takuu").

2. Tuotetakuu kattaa tuotteen käytön vain henkilökohtaiseen käyttöön.

3. Manta5 myöntää, että: 0. Tuotteet ovat tavallisesti hankittuja henkilökohtaiseen käyttöön; 1. kohdan 11.5 mukaisesti Tuotteet myydään tuotetakuun lisäksi kaikilla soveltuvilla kuluttajatakuilla, jotka on määrätty New Zealand Consumer Guarantees Act 1993:ssa (jos sovellettavissa) ja muissa sovellettavissa kuluttajansuojalaeissa.

4. Sovellettavien kuluttajansuojalakien mukaisesti Manta5 korjaa, vaihtaa tuotteen tai palauttaa tuotteen hinnan soveltuvien kuluttajansuojalakien mukaisesti, jos kyseessä on virhe, joka merkitsee sovellettavan kuluttajatakuun rikkomista.

5. Jos olet tai olet ilmoittanut ostavasi Tuotteita liiketoimintaa varten, osapuolet sopivat, että: 0. Tuotetakuu ei koske ostamiasi Tuotteita; 1. lain sallimissa rajoissa New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 tai mikään muu kuluttajansuojalaki ei koske ostamiasi Tuotteita tai näitä ehtoja; ja 2. on oikeudenmukaista ja kohtuullista, että osapuolet sitovat nämä ehdot, mukaan lukien tämä kohta 11.5.

6. Jos uskot, että olet ostanut tuotteen, joka ei täytä Tuotetakuuta tai soveltuvia kuluttajansuojalakeja, tai jos olet vastaanottanut
väärän tuotteen, ota yhteyttä Manta5 Suomi Oy : info@manta5.fi tai Manta5:een osoitteessa support@manta5.com ja Manta5 järjestää kanssasi prosessin: 0. sen määrittäminen, onko tuote viallinen; ja tai 1. Tuotteen palauttaminen meille; ja tai 2. tarjota sinulle oikeussuojakeinoja, joihin sinulla voi olla oikeus.

7. Jos etsit Tuotteiden tarkastusta ja/tai huoltoa, jos tuotetakuun tai sovellettavien kuluttajansuojalakien perusteella ei ole
perusteltua vaatimusta, vastaat tällaisen huollon tai tarkastuksen kustannuksista.

8. Manta5 takaa, että Tuotteet, tuotteiden ostaminen tai tuotteiden asianmukainen käyttö on laillista kaikissa maissa. Ostaja olet
vastuussa itse sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta tuotetta käyttäessäsi.

12. Luopuminen
1. Ymmärrät ja hyväksyt, että kantosiipialuksen käyttö on luonteeltaan "extreme-urheilua" ja sellaisenaan siihen liittyy luontaisia vaaroja ja riskejä, mukaan lukien loukkaantumis- tai kuolemanvaara sinulle tai kenelle tahansa kantosiipialustaa käyttävälle henkilölle.

2. Ymmärrät ja hyväksyt lisäksi, että toiminnan luonteesta johtuen Manta5:n ei olisi kohtuutonta olla millään tavalla vastuussa
sinulle tai kenelle tahansa tuotetta käyttävälle henkilölle aiheutuneista vahingoista tai kuolemastasi ja näin ollen, lain sallimassa laajuudessa, luovut kaikista laillisista kanneoikeuksista Manta5 Suomi Oy:tä ja Manta5:tä vastaan ja vapautat Manta5 Suomi Oy:n ja Manta5:n
menetyksestä, vahingosta, loukkaantumisesta tai kuolemasta riippumatta siitä,
mikä johtuu kantosiipialuksen käytöstä tai liittyy siihen. Sinä tai kantosiipialuksen käyttö kenen tahansa muun henkilön toimesta, mukaan lukien rajoituksetta vastuu mistään huolimattomasta tai vahingollisesta toiminnasta tai laiminlyönnistä, velvollisuuden rikkomisesta, sopimusrikkomuksesta tai lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta Manta5 Suomi Oy:n ja Manta5:n tai sen johtajien, työntekijöiden tai edustajien toimesta.

3. Lisäksi tunnustat ja hyväksyt, että käytät kantosiipialaislaitetta vapaasti, vapaaehtoisesti ja täysin omalla riskilläsi
ja täysin ymmärtäen kaikkien toimintaan liittyvien riskien luonteen ja laajuuden.

4. Tämä luopuminen sitoo sinua, seuraajiasi ja toimeenpanijoitasi, ja Manta5 Suomi Oy ja Manta5 luottaa tähän luopumiseen.

13. Vastuu
1. Paitsi kohdassa 11, lain sallimassa enimmäismäärässä: 0. ostat ja käytät tuotteita omalla vastuullasi; ja 1. Manta5 Suomi Oy tai Manta5 ei ole vastuussa sinulle tai kenellekään muulle henkilölle mistään menetyksistä, jotka liittyvät Tuotteisiin, tuotteiden ostamiseen tai käyttöön tai näihin ehtoihin. Tämä poissulkeminen pätee riippumatta siitä, johtuuko vastuumme tai vastuumme sopimuksesta, vahingonkorvausvelvollisuudesta (mukaan lukien huolimattomuudesta), tasapuolisuudesta, lakisääteisten velvoitteiden rikkomisesta vai muusta.

2. Lain sallimassa enimmäismäärässä ja vain siltä osin
kuin kohtaa 13.1 ei sovelleta tai se ei rajoita tai sulje pois mitään vastuuta: 0. vastuumme tuotteisiin liittyvistä vaatimuksista rajoittuu tuotteista maksamaan ostohintaan;

1. vastuumme kaikista muista vaateista on rajoitettu 100 NZD dollariin; ja
2. Manta5 ei ole vastuussa sinulle mistään: voiton, tulojen, säästöjen, liiketoiminnan ja/tai liikearvon menetys; tai välillisiä, epäsuoria, satunnaisia tai erityisiä vahinkoja tai menetyksiä.
3. Lukuun ottamatta lain sallimia määriä, mikään näissä ehdoissa ei vaikuta Uuden-Seelannin kuluttajatakuulain 1993 tai muunkuluttajansuojalain noudattamiseen, jota ei voida sulkea pois. Siltä osin kuin Manta5:n vastuuta ei voida sulkea pois, mutta se voidaan rajoittaa, vastuumme on rajoitettu kohdan 13.2 mukaisesti.

14. Yleistä
1. Sinun on aina noudatettava Tuotteiden huolto- ja käyttöohjeita.

2. Et saa luovuttaa tai muutoin siirtää mitään sen näiden ehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia kokonaan tai osittain ilman
Manta5:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

3. Jos toimivaltainen viranomainen katsoo jonkin näiden Ehtojen ehdon pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi kokonaan tai
osittain, tämä ei vaikuta näiden Ehtojen muiden ehtojen ja muiden kyseisten ehtojen pätevyyteen.

4. Mikään Manta5:n epäonnistuminen tai viivästyminen näiden Ehtojen mukaisen vallan tai oikeuden käyttämisessä ei toimi luopumisena,
eikä mikään yksittäinen tai osittainen valtuuksien tai oikeuksien käyttö estä muuta tai myöhempää käyttöä tai minkään muun vallan tai oikeuden käyttämistä.

5 Viittaukset mihin tahansa lakisääteiseen säännökseen sisältävät kaikki lakisääteiset määräykset, jotka muuttavat tai korvaavat
niitä, sekä kaikki sen nojalla tehdyt lait, määräykset, määräykset, lakisääteiset asiakirjat, päätökset tai alemmat säädökset.

6. Kohdan 14 mukaisesti nämä ehdot, tilauksesi ja Manta5:n tuotteiden toimittamat tuotteet ovat Uuden-Seelannin lakien alaisia
viittaamatta sen lainvalintasäännöksiin, ja osapuolet alistuvat peruuttamattomasti Uuden-Seelannin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.